ข้อมูลทางเทคนิค เครื่องฉีดน้ำร้อน-น้ำเย็น แรงดันสูง TCH140 แรงดันน้ำที่เหมาะสมในขณะทำงาน 30-140 บาร์ แรงดันน้ำสูงสุดสามารถปรับได้ 20-140 บาร์ ปริมาณน้ำ 500 ลิตร/ชั่วโมง ใช้ระบบ BY PASS ปิดสวิทซ์ที่ตัวเครื่อง ใช้ระบบไฟฟ้า 220 โวลท์ 50 เฮิทซ์ มอเตอร์ 2700 วัตต์ สามารถทำอุณหภูมิน้ำร้อนได้ตั้งแต่ 30-90 องศาเซลเซียส อุณหภูมิน้ำเข้าสูงสุด 50 องศาเซลเซียส สายฉีดน้ำแรงทนดันสูงถึง ยาว 8 เมตร ปืนฉีดน้ำพร้อมหัวฉีดปรับได้ ใช้น้ำมันดีเซลใน ระบบท้าน้ำร้อน ถังเชื้อเพลิงดีเซลขนาด 4 ลิตร มีล้อขนาดใหญ่ 4 ล้อ เคลื่อนย้ายได้สะดวก คุณลักษณะของเครื่อง ปั๊มคุณภาพสูง ยี่ห้อ INTER-PUMP